Oxford Research har evalueret projektet "Læsning og Kommunikation i Virksomheder 2" (LKV2). LKV2 er et projekt bestående af en række initiativer, der har til formål, at flere virksomheder skal motiveres til at igangsætte støtteaktiviteter for medarbejdere med læse- og skrivevanskeligheder.

Evalueringens tre hovedspørgsmål er:

  • I hvilket omfang medfører LKV2-aktiviteterne bedre kendskab til muligheder for læse- og skriveundervisning samt IT-værktøjer til medarbejdere med læse- og skrivevanskeligheder?
  • I hvilket omfang medfører LKV2-aktiviteterne, at virksomhederne benytter sig af mulighederne for læse- og skriveundervisning samt IT-værktøjer til medarbejdere med læse- og skrivevanskeligheder?
  • Hvordan kan pilotprojekterne bidrage til, at medarbejdere med læse- og skrivevanskeligheder inddrages mere og bedre i virksomhedens interne kommunikation?

Denne rapport evaluerer fire trin i projektet: 1) telefonisk orientering til virksomheder og organisationer, 2) virksomhedsbesøg og organisationsbesøg, 3) medarbejderorienteringsmøder i virksomheder og orienteringsmøder i organisationer, 4) pilotprojekter.

Se alle rapporter →