Røde Kors’ frivillige arbejde hjælper integrationen på vej.

Oxford Research har i perioden 2013-2015 evalueret Røde Kors’ frivillige integrationsindsats. Evalueringen som er offentliggjort i februar 2016 viser, at Røde Kors’ arbejde skaber konkrete resultater for de flygtninge og indvandrere, der deltager i Røde Kors’ aktiviteter.  De frivilliges indsats skaber et konkret udbytte for brugerne målt på øgede sociale og kulturelle kompetencer, praktiske færdigheder og viden. Indsatsen bidrager ligeså til et øget socialt netværk og bedre danskkundskaber hos brugerne. Samlet set bidrager indsatsen til en øget integration i samfundet.

Integrationsindsatsen er magnefacetteret og evalueringen samler op på, hvordan organiseringen af det frivillige arbejde bedst muligt understøtter integrationsindsatsen. Evalueringen indeholder således en analyse af Røde Kors’ praksis på området med særlig fokus på, hvordan integrationen af den enkelte nydansker bedst muligt understøttes. Blandt de organisatoriske forhold, der analyseres er blandt andet samarbejdet mellem Røde Kors og øvrige aktører på integrationsområdet, herunder kommuner og virksomheder.

Evalueringen er en af Oxford Researchs mange opgaver indenfor frivillig integration.