Nærværende rapport er en evaluering af Røde Kors’ integrationsindsats i 2014 og 2015. Evalueringen bygger videre på Oxford Researchs evaluering af Røde Kors’ integrationsarbejde 2009-2012.

Evalueringen belyser, hvordan Røde Kors’ integrationsindsats lever op til det overordnede formål om at bidrage til medborgerskab og social progression blandt nydanskere i Danmark. Integrationsarbejdet er beskrevet i en forandringsteori, der beskriver vejen fra indsats til udbytte for brugerne. Under det overordnede formål er tre specifikke målsætninger, som er indeholdt i forandringsteorien.

  • Skabe lokalt baserede, sociale netværk for og med nydanskere
  • Styrke udsatte nydanskeres sproglige og kulturelle kompetencer
  • Fremme foreningsdeltagelsen blandt nydanskere

Evalueringen har sit fokus på de to første målsætninger om at skabe netværk og styrke sociale kompetencer.

Se alle rapporter →