Røde Kors Familienetværk er en indsats, som har til formål at styrke udsatte familiers sociale kapital, hvilket på længere sigt skal bidrage til øget livskvalitet. Indsatsen er baseret på frivillige kræfter. Oxford Research har stået for at evaluere projektet i perioden 2014-2017.

Evalueringen har dels bestået af en formativ midtvejsevaluering med fokus på læring og udvikling, herunder hvordan man bedst organiserer familienetværkene for familierne og for de frivillige. Slutevalueringen samler op på læring gennem hele projektperioden og på de effekter der kan måles af netværkenes indsats. Et væsentligt fokusområde var hvordan de frivilliges tilgang til familierne kan påvirke netværket og udbyttet på forskellige måder. Dette ledte til vigtige refleksioner blandt de frivillige.
En del af opgaven bestod desuden i at udvikle og rådgive om et monitoreringssystem, som Røde Kors løbende kan bruge til at dokumentere deres familienetværk.