Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012

Oxford Research har i samarbejde med Luama ved Gitte Daugaard og Great Place to Work® undersøgt det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken for Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Denne undersøgelse er udmundet i en netop offentliggjort rapport.

Rapporten om det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken giver et spændende indblik i folkekirken, som på mange måder er en unik arbejdsplads med nogle helt særlige organisatoriske rammer for arbejdet med arbejdsmiljø. Disse rammer skaber visse udfordringer men medfører samtidig også unikke muligheder for det psykiske arbejdsmiljø.

Overordnet set viser rapporten, at det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken på centrale parametre ligner øvrige arbejdspladser. Dette betyder dog ikke, at der ikke er potentiale for forbedringer. Oxford Research har derfor i undersøgelsen i høj grad fokuseret på udfordringerne i folkekirken og dermed mulighederne for forbedringer.

Den særprægede ledelsesstruktur i folkekirken har vist sig at være en grundlæggende udfordring, da arbejdspladsen ikke har en synlig og/eller professionel ledelse. Dette har blandt andet indflydelse på uenigheder og konflikter på arbejdspladsen, som oftest ikke bliver håndteret. Med et formelt og trygt forum for diskussion af uenigheder ville folkekirken kunne undgå, at mange uenigheder bliver til konflikter. Ledelsesstrukturen efterlader derudover et uformelt ledelsesrum, hvilket giver anledninger til misforståelser, uklar forventningsafstemning og mobning.

Undersøgelsen har ligeledes vist, at folkekirken besidder en høj grad af social kapital, som dog ikke er udnyttet til fulde. Oxford Research anbefaler derfor folkekirken, at anvende den sociale kapital mere strategisk ved blandt andet at tydeliggøre de fælles værdier og den fælles forståelse af kerneopgaven.

Fagligt har opgaven være interessant, fordi folkekirken er en historisk værdiladet organisation med et stærkt værdifællesskab og engagement. Folkekirken kan give en indikation af, at værdiledelse og social kapital møder sine udfordringer, når de formelle organisatoriske rammer  er utydelige.