Det psykiske arbejdsmiljø har generelt opnået en stigende bevågenhed, og nærværende undersøgelse er således også en opfølgning på en undersøgelse af det ”Psykosociale arbejdsmiljø i folkekirken” fra 2002 foretaget af Arbejds- og Miljømedicinsk klinik på Bispebjerg Hospital.

Samlet viser undersøgelsen, at det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken på de centrale parametre ligner øvrige arbejdspladser. Samtidig er det værd at påpeget, at forskellene mellem medarbejdergrupper i folkekirken er få og sjældent med store udsving.

Se alle rapporter →