25 procent af præsterne oplever at blive mobbet. For otte procent er det sket mindst en gang i måneden.

25 procent af præsterne oplever at blive mobbet. For otte procent er det sket mindst en gang i måneden. Det er langt flere end det øvrige danske arbejdsmarked, hvor 11,6 procent i 2014 svarede, at de havde været udsat for mobning inden for det sidste år.

Det viser en undersøgelse, som vi har for Kirkeministeriet. De afdækker også, at det særligt er i forhold til menighedsråd, andre præster og kirkeligt ansatte, at mobningen finder sted.