Oxford Research har i perioden 2016-2017 gennemført en analyse af det aktuelle omfang af mobning blandt præster, herunder indhold og årsager bag mobningen.

Formålet med undersøgelsen er at give en mere dybdegående indsigt i problemets omfang og karakter med henblik på at skabe grundlag for en fremadrettet forebyggelse og håndtering af mobning i folkekirken.

 

Se alle rapporter →