Denne rapport indeholder en kortlægning og analyse af danske renluftsløsninger på det globale marked. Gennem spørgeskemaundersøgelse og interviews af danske virksomheder på renluftsområdet er der foretaget en analyse af danske styrkepositioner og barrierer for yderligere produktion og eksport af danske renluftsløsninger. Rapporten undersøger også, hvad danske myndigheder og virksomheder i fællesskab kan gøre for at fremme de danske styrkepositioner.

Rapporten er udarbejdet af Henrik Hassing og Karsten Fuglsang fra FORCE Technology i samarbejde med Jørgen Magner fra Dansk Miljøteknologi og med bidrag fra Oxford Research. Datamaterialet er indsamlet i perioden november 2013 – januar 2014.

Se alle rapporter →