Oxford Research har i foråret 2014 gennemført en analyse af kendetegnene ved til- og fraflyttere og grundlæggende motiver for til- og fraflytninger på Lolland-Falster for Lolland og Guldborgsund kommuner.

Hensigten med til- og fraflytningsanalysen er, at kommunerne får indblik i, hvilke motiver der særligt gør sig gældende for til- og fraflyttere på Lolland-Falster med henblik på at kunne styrke bosætning og fastholdelse i de to kommuner.

I analysen konkluderes blandt andet:

  • At de tre vigtigste motiver for tilflyttere til Lolland-Falster er ønsket om at bo i grønne omgivelser, lav boligudgift og at bo tættere på familien
  • At tilflytterne typisk er familier eller tilhører den ældre del af befolkningen og i højere grad end fraflytterne har en erhvervsfaglig uddannelse og er i faglært arbejde, er efterlønnere eller pensionister
  • At de tre vigtigste motiver for fraflyttere er bedre job- og uddannelsesmuligheder samt at bo tættere på familien, hvor sidstnævnte særligt gælder ældre fraflyttere fra Lolland-Falster
  • At fraflytterne typisk er studerende eller unge lønmodtagere med en grundskole, en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse som højest gennemførte uddannelse

Analysen er baseret på både kvantitative og kvalitative data, herunder registeranalyse, en omfattende spørgeskemaundersøgelse med 500 tilflyttere og 500 fraflyttere og 30 kvalitative interviews.