Oxford Research har i foråret 2014 gennemført en analyse af kendetegnene ved til- og fraflyttere og grundlæggende motiver for til- og fraflytninger på Lolland-Falster.

Analysen består af tre dele: 1) En registerbaseret statistisk analyse af til- og fraflytningsdata fra Danmarks Statistik. 2) En spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt 500 tilflyttere og 500 fraflyttere. 3) Opfølgende kvalitative interviews med i alt 30 til- og fraflyttere fra udvalgte segmenter.

Se alle rapporter →