Oxford Research har kortlagt Flexboligordningens anvendelse i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner for på den baggrund at karakteriserer den typiske flexbolig mht. bygningsmæssige karakteristika samt beliggenhed. Karakteristikken er efterfølgende anvendt til at kortlægge udbuddet af potentielle flexboliger i de tre kommuner.

Den 1. maj 2013 trådte Flexboligordningen i kraft. Den nye lov giver husejere mulighed for at ansøge om tilladelse hos kommunen om at anvende et helårshus som flexbolig. Godkendes ansøgningen er huset ikke bundet af bopælspligt, og en helårsbolig kan dermed bruges som fritidshus dvs. som flexbolig. Hensigten med ordningen er bl.a. at huse på landet – i yderområderne – skal blive lettere at sælge.

Ordningen skal endvidere være med til at sikre kvalitet i boligmassen i landets yderområdekommuner ligesom hensigten med ordningen er, at den skal bidrage til at skabe liv i tyndt befolkede områder.