Nærværende rapport præsenterer resultaterne af Oxford Researchs kortlægning af eksisterende og potentielle fleksboliger i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner samt af kommunernes forvaltningsmæssige praksis i forhold til Fleksboligordningen.

Formålet med kortlægningen er først og fremmest at kortlægge udbuddet af potentielle fleksboliger for på den baggrund at bidrage til Fleksboligordningens synliggørelse og anvendelse som redskab til udvikling i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner. Udbudskortlægningen hviler på en indledende kortlægning af eksisterende fleksboliger mht. antal, beliggenhed og bygningskarakteristika.

Se alle rapporter →