Oxford Research har sammen med Højbjerre Brauer Schultz gennemført en analyse af indførelsen af FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) forskningsdata i Danmark. De fire FAIR-principper for Open Science vinder pt.  udbredelse på europæisk plan.

For Styrelsen for Forskning og Uddannelse har Oxford Research og Højbjerre Brauer Schultz i løbet af efteråret 2017: 1) estimeret de samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved at indføre FAIR forskningsdata i Danmark, 2) undersøgt de barrierer og muligheder der er ved at implementere FAIR forskningsdata på de danske forskningsinstitutioner.

 

Konklusion

Overordnet viser analysen, at der blandt de danske nøgleinteressenter, herunder universiteterne, forskningsbibliotekerne og de politiske myndigheder er generel opbakning til FAIR-principperne. Endvidere indikerer analysen, at indførelse af FAIR forskningsdata i Danmark alt andet lige vil kunne give et samfundsøkonomisk positivt afkast. Før gevinsterne vil kunne høstes, kræves der store investeringer i bl.a. infrastruktur til dataopbevaring og afsatte ressourcer til at ændre i forskernes kulturelle vaner og mind-set omkring datadeling. Derfor vil gevinsterne først blive realiseret inden for en relativ lang tidshorisont. Gevinsternes omfang afhænger bl.a. af hvor meget data der bliver tilgængeligt data samt hvor meget tid, forskerne kan spare på dataarbejde.