For Styrelsen for Forskning og Uddannelse har Oxford Research og Højbjerre Brauer Schultz i løbet af efteråret 2017: 1) estimeret de samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved at indføre FAIR forskningsdata i Danmark, 2) undersøgt de barrierer og muligheder der er ved at implementere FAIR forskningsdata på de danske forskningsinstitutioner.

Læs mere om projektet her: Indførelse af FAIR forskningsdata i Danmark

Se alle rapporter →