Industriprojektet er et partnerskabsprojekt, der er indgået mellem Industriens Fond, Efterskoleforeningen, de tre efterskoler Dejbjerglund, Han Herreder og Flakkebjerg samt en række ungdomsuddannelser og industrivirksomheder i efterskolernes nærområder. Industriprojektet har kørt fra 2012-2014.

Evalueringen viser blandt andet:

  • Industriprojektet er et både veltilrettelagt og velgennemført projekt, hvor det har været centralt, at projektet har været tilrettelagt på en måde, der har givet efterskolerne gode muligheder for at afprøve forskellige varianter af Industriprojektet.
  • Samarbejdsrelationer er krævende at etablere, men er en investering, der også rækker ud over det konkrete Industriprojekt, og som vil kunne bruges i andre sammenhænge – ikke mindst i efterskolernes øvrige arbejde med erhvervsorienterede overgange.
  • Det er vigtigt at have fokus på, at samarbejdet skal være en win-win situation for alle parter – både for efterskoler, uddannelsesinstitutioner samt virksomheder
  • Industriprojektet er en måde at lære naturvidenskab på – ikke en erhvervspraktik. Det er set fra elevernes perspektiv helt centralt, at erhvervsorienterede overgange præsenteres for dem som en ny og sjov måde at arbejde med og lære naturvidenskabelige fag på, frem for som et virksomhedsbesøg eller – praktik.
  • Eleverne er tilfredse med Industriprojektet, der har givet dem godindsigt i industrien og nuanceret deres billede af ‘en industrivirksomhed’
  •  Industriprojektet ruster eleverne til at træffe mere kvalificerede uddannelsesvalg
  • Konceptet vil blive forankret og videreført på de deltagende efterskoler

Evalueringen er baseret på både kvantitative og kvalitative data, herunder interview med elever, lærere, uddannelsesinstitutioner og virksomheder samt før- og eftermåling blandt eleverne.