Nærværende rapport præsenterer resultaterne af Oxford Researchs evaluering af Industriprojektet. Evalueringen er gennemført som en todelt evaluering i perioden maj 2013 – juli 2014 og er baseret på kvalitative casestudier af de tre lokale projekter på efterskolerne Flakkebjerg, Dejbjerglund og Han Herreder.

Industriprojektet er et partnerskabsprojekt, der er indgået mellem Industriens Fond, Efterskoleforeningen, de tre efterskoler Dejbjerglund, Han Herreder og Flakkebjerg samt en række ungdomsuddannelser og industrivirksomheder i efterskolernes nærområder. Industriprojektet blev igangsat i 2012 med støtte fra Industriens Fond og afsluttes i sommeren 2014.

Se alle rapporter →