Oxford Research har på vegne af CoC Playful Minds udarbejdet en kortlægning og analyse af det erhvervs- og innovationsmæssige økosystem for børns leg og læring i Danmark.

Formålet med analysen er at give et bedre og mere præcist overblik over det erhvervsmæssige økosystem inden for leg, læring og samskabelse med børn samt at komme med anbefalinger og ideer til, hvordan der fremadrettet kan arbejdes med at styrke og udvikle økosystemet, herunder særligt med sigte på at skabe en stærk klynge i Billund-området.

Se alle rapporter →