Oxford Research har sammen med Kubix evalueret effekten af en række forebyggelsespakker for Fonden for Fastholdelse og Forebyggelse. Evalueringen viser, at virksomhederne er meget tilfredse med forebyggelsespakkernes indhold, ligesom de selv vurderer, at gennemførelsen af en forebyggelsespakke har haft effekt.

Når 96 % af virksomhederne, der har gennemført en forebyggelsespakke, vil anbefale andre at gøre det samme, må forebyggelsespakkerne bidrage positivt. Evalueringen viser konkret at 52 % af virksomhederne vurderer, at forebyggelsespakken har bidraget til at nedbringe sygefraværet, mens 86 % anfører at samarbejdet på arbejdspladsen generelt er forbedret.

Det er således også et fund i evalueringen, at uanset hvilken arbejdsmiljøindsats forebyggelsespakken har indeholdt, forbedres det psykiske arbejdsmiljø i processen. Gennemførelsen af en forebyggelsespakke giver dermed arbejdspladserne muligheden for nye samarbejdsrelationer og -kultur som en helt gennemgående sideeffekt.

Evalueringen beror hovedsageligt på 33 virksomhedsbesøg, hvorved evalueringen indeholder en grundigt kvalitativ analyse af processerne i forebyggelsespakkerne. Evalueringen indeholder derfor også en række meget konkrete anbefalinger til forbedringer af forebyggelsespakkerne til trods for en generel positiv vurdering.

Det kvalitative element suppleres af en totalpopulationsundersøgelse blandt virksomheder, der har modtaget en forebyggelsespakke. Her giver en survey med svar fra 61% af virksomhederne en solid indsigt i virkningen på tværs af forskellige pakker, brancher, virksomhedsstørrelser osv.