Oxford Research har i samarbejde med Kubix evalueret effekten af forebyggelsespakker. Evalueringen omhandler forebyggelsespakker anvendt i perioden 1. oktober 2012 til 1. august 2014, og vurderer virksomhedernes erfaringer i gennemførelsen af en forebyggelsespakke og den efterfølgende virkning heraf.

Se alle rapporter →