Oxford Research har i samarbejde med Seismonaut og Boris Broman Jensen gennemført en slutevaluering, som udgør tredje og sidste del af den følgeevaluering, som skal vurdere resultater og effekter af forsøg med byfornyelse i byerne Haslev, Vordingborg, Mørke, Langå og
Rudkøbing.

Rapporten gennemgår resultaterne af slutevalueringen af de fem forsøgsprojekter, som er foretaget i perioden september 2016 til december 2018. Rapporten har fokus på projekternes status og fremdrift i slutfasen af forløbet samt de foreløbige resultater og centrale udfordringer og læringspunkter. Slutevalueringen har både et deskriptivt og et analytisk sigte. Der redegøres deskriptivt for status, fremdrift og resultater i de enkelte projekter, ligesom slutevalueringen også præsenterer evaluators analyse af projekternes udfordringer samt læringspunkter både i de enkelte projekter og på tværs af projekterne.

Se alle rapporter →