For Styrelsen for Forskning og Innovation har Oxford Research dykket dybere ned i danske innovationsnetværk.

Oxford Research har i samarbejde med IRIS Group gennemført en tværgående analyse og evaluering af de danske innovationsnetværk. Evalueringen undersøger, hvilken betydning netværkenes forskellige organisering, forankring og tematiske fokusområder har for deres performance og effektskabelse.

På denne måde har evalueringen haft fokus på styrker og svagheder ved de forskellige typer af netværk og klyngemodeller, som styrelsen såvel som netværksoperatørerne skal være opmærksomme på i udrulningen og implementeringen af innovationsnetværk.

Se alle rapporter →