Dansk AM-Hub er med bevilling fra Industriens Fond etableret som den samlende nationale hub for viden og inspiration, hvis hovedformål er at fremme forståelsen af produktionsteknologien additive manufacturing (AM), sætte fokus på forretnings- og innovationsmuligheder, der kan opstå rundt om AM teknologien, og generelt være med til at sætte AM på dagsordenen i Danmark.

For at sikre, at projektets resultater og effekter dokumenteres, at der opsamles læring fra projektet og at projektledelsen støttes i en hensigtsmæssig implementering af projektet gennemfører Oxford Research en følgeevaluering af indsatsen.

Evalueringens hovedformål er at dokumentere og vurdere projektets samlede målopfyldelse og de skabte resultater og effekter. Herudover vil der også være fokus på at opsamle fremadrettet læring i forhold til videreførelsen og forankringen af de modeller og værktøjer, som er blevet udviklet og afprøvet.