Design af regulering og kontrol og tilsyn

En vigtig forudsætning herfor er viden om. I mange tilfælde vil en blødere reguleringstilgang kunne anvendes til at opnå målene med reguleringen. Andre gange anvendes meget specifikke krav i reguleringen som skal efterleves.   

Vi bistår vores kunder med at fastlægge regulatoriske mål og vælge regulatoriske eller andre virkemidler, der er bedst egnede til at nå målene.

Vi kan endvidere assistere vores kunder med at designe kontrol og tilsynsregimet, der skal understøtte regelefterlevelsen.

Relevante rapporter