Oxford Research har i samarbejde med LEAD kortlagt 40 af kommunernes arbejde med helhedsorienterede indsatser for udsatte borgere. Rapporten udkommer i lyset af mange års forsøg på at forbedre den søjleopdelte kommunale velfærd, som ikke har formået at hjælpe de mest udsatte borgere med komplekse og tværgående problematikker.

Kommunerne har de sidste 15-20 år i stigende grad forsøgt at arbejde helhedsorienteret med denne gruppe borgere, og der er overordnet set gode erfaringer med dette. Den hel­hedsorienterede tilgang er imidlertid kendetegnet ved at blive udmøntet meget forskel­ligt i kommunerne, og det er derfor vanskeligt at indholdsudfylde begrebet ’helhedsori­enteret tilgang’. Der er således ikke konsensus om, hvad en helhedsorienteret indsats er, hvem målgruppen er, hvordan det borgernære arbejde konkret skal organiseres, og hvor­dan man konkret arbejder koordinerende og tværfagligt inden for kommunen og med samarbejdspartnere.

Oxford og Lead har på denne baggrund kortlagt og analyseret 40 af kommunernes arbejde med helhedsindsatserne. Rapporten sætter bl.a. fokus på helhedsindsatsernes formål og målgruppe, samt kommunernes forskellige typer af organisering og ledelse af indsatserne. Herudover kortlægges de vigtigste medarbejderkompetencer, erfaringerne i forbindelse med tværgående økonomistyring, samt evaluering og opgørelse af ønskede effekter og resultater.

Rapporten giver afslutningsvis en række anbefalinger til de kommuner, som ønsker at igangsætte eller arbejde videre med de helhedsorienterede indsatser. Herunder behandles de vigtigste spørgsmål, som kommunerne bør stille sig, før arbejdet med helhedsindsatser igangsættes, samt de spørgsmål, som løbende vil være afgørende for en succesfuld implementering af helhedsindsatser for udsatte borgere.

Er du interesseret i at høre mere om vores arbejde med kommunernes helhedsorienterede indsatser, er du velkommen til at kontakte chefanalytiker Martin Bæksgaard Jakobsen

Se alle rapporter →