Oxford Research har beskæftiget sig med arbejdsmiljøområdet i en lang årrække. I de seneste år har vi gennem forskellige analyser for Arbejdstilsynet bidraget til udviklingen af Arbejdstilsynets tilrettelæggelse af tilsyn.

Udover opgaver for Arbejdstilsynet gennemfører Oxford Research analyser af arbejdsmiljø og arbejdsliv i andre organisationer. Blandt vores kunder er faglige organisationer, samt styrelser og ministerier.

Vi har opbygget en erfaring og ekspertise, der kan sættes i spil både i udviklingen af nye indsatser og i analyser og udvikling af organisationer.

Læs mere om rapporten og download den her