Den grønne omstilling vil kræve nye politikker så som CO2-skatter og udfasning af fossile brændstoffer. Det er indsatser, der vil gribe ind i befolkningens levevis og grundvilkår.

Det er derfor afgørende, at de nordiske velfærdssamfund ikke undervejs i en grøn omstilling mister de værdier og den sammenhængskraft, som gør dem enestående i en international sammenhæng.

Sammen med vores kontorer i Sverige, Finland og Norge samt Lauritzen Consulting har Oxford Research forsøgt at give et bud på, hvad man skal have for øje, hvis man vil lave en socialt bæredygtig grøn omstilling i hele norden. I rapporten samler vi bekymringer fra en lang række nøgleaktører på tværs af de nordiske lande såsom fagforeninger, arbejdsgivere, erhvervsorganisationer, unge og ældre, by og land. Vi samler også erfaringer fra nogle af de tiltag som allerede er iværksat for at afbøde den grønne omstillings ulighedsskabende effekter.

Det store spørgsmål er, hvordan de nordiske lande kan gennemføre en historisk omfattende grøn omstilling uden at øge uligheden i samfundet og uden at skabe grobund for en folkelig modstand mod de grønne politikker, der i sidste kan mindske den folkelige opbakning til omstillingen.

På baggrund af analysen anbefaler vi fokus på følgende 5 punkter, hvis vi skal have alle med i den grønne omstilling:

  1. Styrk inddragelsen af civilsamfund, NGO’er, organisationer og borgergrupper i tilrettelæggelsen af den grønne omstilling.
  2. Monitorer den samlede økonomiske ulighed, som følger af den grønne omstilling.
  3. Skab en inkluderende fortælling om den grønne omstilling.
  4. Fokuser på dem, der risikerer at miste job og livsgrundlag.
  5. Hav særlig opmærksomhed på den geografiske ulighed.

Hele rapporten kan læses lige her.

Hvis du har spørgsmål eller er interesseret i at høre mere om analysen, så kontakt vores senioranalytiker Jeppe Høst.