Skal din kommune have ny erhvervsudviklingsstrategi? Så kan Oxford Research hjælpe jer med at få skabt det rette vidensgrundlag og faciliteret processen.

I Oxford Research er vi specialister i erhvervs- og regionaludvikling. Vi har de seneste år hjulpet en lang række kommuner med at få udviklet nytænkende men samtidigt også solide og faktabaserede erhvervsudviklingsstrategier og erhvervspolitiske indsatser. Vi hjælper jer med at få skabt det rette vidensgrundlag om kommunens styrker, potentialer og udfordringer og sikrer inddragelse og involvering af de vigtige interessenter og aktører undervejs. Vi kan bl.a. tilbyde jer:

  • Analyser og kortlægninger af kommunale og regionale erhvervsmæssige styrker, potentialer og udfordringer: I vores analyser går vi holistisk til værks. Vi ser på både det eksisterende erhvervsliv i kommunen, kommunens geografi og infrastruktur, adgang til kvalificeret arbejdskraft, nærhed til uddannelses- og vidensinstitutioner, tilstedeværelsen af iværksættermiljøer, særlige kommunale satsninger, m.v. Dette perspektiverer vi med, hvad der sker erhvervsudviklings-, befolknings- og samfundsmæssigt på både regionalt, nationalt og ikke mindst internationalt niveau.
  • Investeringsfremmeanalyser og tiltrækning af virksomheder: Vi ved hvilke rammebetingelser forskellige typer af virksomheder går efter – både ift. beliggenhed, infrastruktur, lokaler, adgang til arbejdskraft m.v. Ved at kombinere denne viden med analyser af jeres kommunes styrker og rammebetingelser, kan vi hjælpe jer med at målrette jeres investeringsfremme- og tilrækningsstrategier.
  • Til- og fraflytningsanalyser: Vi kan hjælpe med at skabe indsigt i, hvilke borgere og befolkningssegmenter, der rent faktisk flytter til og fra jeres kommune samt deres motivationer for til- eller fraflytningen. Vi kan også hjælpe jer med at blive skarpe på, hvilke boligforhold og boligtyper, services, uddannelse- og kulturtilbud m.v. som forskellige segmenter lægger vægt på.
  • Klyngeanalyser og klyngeudvikling: Vi er blandt de absolut førende eksperter i Norden og Europa, når det kommer til klyngeudvikling. Vi kan hjælpe jer med at kortlægge eksisterende såvel som spirende og potentielle erhvervsklynger og hvordan i på kommunalt niveau kan arbejde med at styrke klyngedannelse og smart specialisering.
  • Analyser og udvikling af specifikke erhvervsområder: Her kan vi hjælpe jer med at få kortlagt og vurderet, hvilke styrker, potentialer og udfordringer kommunens forskellige erhvervsområder har, hvordan de eventuelt kan revitaliseres, om der er brug for og mulighed for en større specialisering områderne imellem og hvilke typer af erhverv I fremadrettet bør satse på at tiltrække.

Vi hjælper jer også meget gerne med at facilitere og gennemføre selve analyse- og udviklingsprocessen. Vi er dygtige til at inddrage og involvere interessenter og aktører undervejs og til at facilitere workshops, seminarer og arbejdsmøder, hvor vi sammen med jer og de relevante interessenter udpeger og udvikler indsatsområder, anbefalinger og handlingsplaner, der kan understøtte den kommende eller nuværende erhvervspolitik.

Vi har tidligere hjulpet en lang række kommuner med strategiske analyser og erhvervsudviklingsprocesser bl.a. Viborg, Horsens, Hjørring, Aalborg, Sønderborg, Odense, Slagelse, Guldborgsund, Lolland, Vordingborg, København, Ballerup og Høje Taastrup.