Dansk Folkehjælp og Lolland Kommune har indgået et tæt partnerskab om at skabe komplementære indsatser for børnefamilier med komplekse problemstillinger. Oxford Research evaluerer partnerskabet med fokus på netop samarbejdsrelationen mellem civilsamfundsorganisationen Dansk Folkehjælp og den kommunale forvaltning. Evalueringen anvender derfor ’princip fokuseret evaluering’ som en del af sit design for at kunne vurdere om samarbejdet lever op til de forventninger parterne har om samarbejdsrelationen. Evalueringsdesignet indeholder samtidig en monitorering af samarbejdets genstandsfelt – børnefamilierne – samt en vurdering af deres udbytte af det komplementære i støtten omkring dem.

Rapporten er et midtvejsnotat, som viser de foreløbige erfaringer med samarbejdet. Herunder hvilke faktorer, som hhv. fremmer og hæmmer samarbejdet samt udbyttet for de tilknyttede familier.

Se alle rapporter →