Hvordan kan lokale fødevareproducenter bidrage til fremtidens bæredygtige turisme?

Det spørgsmål har Oxford Research set nærmere på med udgangspunkt i virksomheder og nøgleaktører i Schleswig, Lolland-Falster og Sønderborg-området. Analysen tager udgangspunkt i de nuværende trends i udviklingen inden for lokal fødevareproduktion, erhvervsfremme og turismesektoren og kombinerer disse med en kortlægning af de tre områders potentialer og udfordringer.

Rapporten peger på, at de lokale fødevareproducenter i dag afstår fra at markedsføre sig som bæredygtige, men at de samtidig har gode forudsætninger og udviklingsmuligheder. Producenter, hoteller og restauranter kan gøre meget selv, men for at bidrage til bæredygtig turisme er det dog også vigtigt, at offentlige aktører, fødevarenetværk og det lokale erhvervsfremmesystem understøtter både turismeudviklingen og den grønne omstilling blandt producenterne.

City-break turisme, midlertidige events og øget lokal efterspørgsel er nogle af de værktøjer, som rapporten peger på i sine anbefalinger.

Se alle rapporter →