Oxford Research har i samarbejde med Realize udarbejdet en baselinemåling af markedet for sociale investeringsprogrammer, der bl.a. identificerer centrale barrierer og potentialer for udvikling af sociale investeringsprogrammer.

Formålet med rapporten er at sikre et solidt vidensgrundlag og fælles sprog om de væsentligste interne såvel som eksterne forhold, der påvirker de danske aktørers mulighed for at udvikle og implementere sociale investeringsprogrammer. Formålet er samtidig, at rapporten vil inspirere flere velfærdsaktører til at afprøve sociale investeringsprogrammer, for at løse tiltagende og komplekse velfærdsudfordringer.

Se alle rapporter →