Socialstyrelsen iværksatte i 2014 initiativet ”Tidlig indsats – Livslang effekt” for at styrke kommunernes brug af forebyggende indsatser. Oxford Research og VIVE har i den forbindelse evalueret fire indsatser på 0-6 års-området: VIDA, Opsporingsmodellen, DUÅ Baby og DUÅ småbørn. Denne rapport indeholder slutevalueringen af initiativet. Midtvejsevalueringen udkom i 2016.

Læs mere om projektet her: Tidlig Indsats

Læs midtvejsevalueringen her: Midtvejsevaluering: Tidlig Indsats – Livslang effekt

Se alle rapporter →