Oxford Research har i samarbejde med KORA udarbejdet denne midtvejsevaluering, som er en del af initiativet ”Tidlig Indsats – Livslang Effekt”. Formålet med initiativet er at fremme udsatte børns trivsel, udvikling og læring ved at styrke kommunernes brug af forebyggende indsatser.

Evalueringen omfatter fire forebyggende indsatser til børn i alderen 0-6 år:
1. De Utrolige År (DUÅ) Baby
2. De Utrolige År (DUÅ) Småbørn
3. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud (VIDA)
4. Model for tidlig opsporing (Opsporingsmodellen).

Læs mere om projektet her: Tidlig Indsats

Læs slutrapporten her: Slutevaluering: Tidlig indsats – Livslang effekt

Se alle rapporter →