Denne midtvejsevaluering er en del af initiativet ”Tidlig Indsats – Livslang Effekt”. Formålet med initiativet er at fremme udsatte børns trivsel, udvikling og læring ved at styrke kommunernes brug af forebyggende indsatser.

Læs mere om projektet her: Tidlig Indsats

Læs slutrapporten her: Slutevaluering: Tidlig indsats – Livslang effekt

Se alle rapporter →