Oxford Research har på vegne af Danske Regioner udarbejdet en evaluering af Medicinrådet.

Medicinrådet fungerer som et regionalt samarbejde mellem de fem regioner. Formålet med Medicinrådet er at anbefale ibrugtagning af ny medicin og nye indikationsudvidelser. Herudover skal Medicinrådet udstede behandlingsvejledninger og rekommandationer for anvendelse af medicin på sygehusene.

Det primære formål med evalueringen var at afdække, om Medicinrådet lever op til sit overordnede formål og de politiske rammebetingelser, der er opstillet for rådets arbejde. Evalueringen har ligeledes, på baggrund af evalueringens fund, søgt områder med forbedringspotentiale i Medicinrådets arbejde.

Evalueringen baserer sig primært på kvalitative data med interviews blandt aktører, der er i direkte berøring med Medicinrådets arbejde, samt eksterne herunder hospitalsledere.

Evalueringen blev gennemført i perioden januar-april 2019.

Kontaktperson

Vicedirektør Rikke Lynge Storgaard
Telefon: +45 41 28 60 01
Email: rls@oxfordresearch.dk

Se alle rapporter →