Team

Rikke Lynge Storgaard

Vicedirektør

+45 41 28 60 01

rls@oxfordresearch.dk
Rikke er vicedirektør og har mere end 10 års erfaring med at designe og lede undersøgelser og evalueringer. Her har hun særligt erfaringer med at understøtte styrelser, ministerier og kommuner med at genere viden om, hvad der er virkefulde indsatser, hvordan man sikrer implementering og forankring, samt hvilke omkostninger, der er forbundet med en indsats. Grundet sin erfaring med både forskning og ledelse bygger Rikke bro mellem analyse, viden og data og ledelse, strategi og planlægning. Rikke er blandt andet optaget af offentlig ledelse og forvaltning herunder, hvordan data (fra alle niveauer og på tværs af sektorer) kan understøtte og styrke ledelse og faglig praksis. Udover at arbejde med offentlige aktører, samarbejder Rikke både med organisationer, NGO’er og fonde omkring udviklingsprojekter og evaluering af forskellige indsatser målrettet udvalgte målgrupper. Rikke er en stærk formidler, der er vant til at kommunikere med og formidle til mange forskellige målgrupper. Desuden er Rikke erfaren facilitator af processer, netværk og seminarer.