Oxford Research, Kubix, Center for Arbejdslivsforskning ved RUC (Roskilde Universitet) og Luama har i samarbejde evalueret branchearbejdsmiljørådenes (BAR’ene) aktiviteter i perioden fra 2007 til 2012.

Evalueringen er baseret på udvalgte aktiviteter, som de enkelte BAR’er selv har vurderet som særligt succesfulde, suppleret af enkelte aktiviteter, der omvendt er fundet mindre succesfulde af de enkelte BAR’er.

Se alle rapporter →