Oxford Research har i perioden 2016-2019 gennemført en programevaluering af Sunde Børn Bevæger Skolen.

Programmet Sunde Børn Bevæger Skolen, som Dansk Skoleidræt og TrygFonden står bag, består af ni forskellige projekter. Projekterne skal give skolerne inspiration til en aktiv skoledag med kvalificerede og varierende bevægelsestilbud – både i og uden for klasseværelset. Lige fra eleverne går hjemmefra om morgenen, til de forlader skolen om eftermiddagen. Formålet med de ni forskellige projekter er at få flere børn og unge til at bevæge sig mere og herigennem grundlægge livslang sundhed, læring og trivsel. Dette fremmes ved hjælp af en tidligt grundlagt aktiv livsstil. Nogle af programmets projekter har eksisteret længe før programmets opstart, mens andre projekter er i opstartsfasen eller har eksisteret i kortere tid.

Som en del af denne programevaluering indgår en årlig populationsundersøgelse. Formålet med populationsundersøgelsen er at skabe et løbende indblik i skolernes indsatser for en aktiv skoledag over tid for dermed at virke som indikator for programmets påvirkning på skolernes bevægelseskultur. Samme spørgeskemaundersøgelse blev foretaget i 2016, 2017 og 2018, og dermed er nærværende undersøgelse fra 2019 den sidste måling i evalueringsperioden.

Se alle rapporter →