Oxford research har på vegne af Mary Fonden undersøgt betydningen af håb for mennesker, der har det svært.

På vegne af Mary Fonden har Oxford Research undersøgt betydningen af håb for mennesker, der har det svært.

Undersøgelsen viser, at håbet har stor betydning for, at man kan komme ud af en svær livssituation. Flere af interviewpersonerne i undersøgelsen beskriver håbet som dét, der giver drive eller som “benzinen”, der holder en kørende. En tidligere ensom fortæller eksempelvis:

”Håbet giver én overskud til at tage det næste skridt. Mit overskud var begrænset i de perioder, hvor jeg var langt nede og meget depressiv. Der bliver håbet den der flamme, der gør, at jeg skal i gang igen, og den giver livslyst”.

Undersøgelsen har følgende hovedresultater:

  • På tværs af de tre målgrupper er der en tendens til, at større skift i livet har en positiv betydning for håbet. For udsatte for ensomhed kan håbet eksempelvis skabes ved udsigten til start på en ny uddannelse eller i et nyt job.
  • Håbet skabes af noget, der ligger inden for en kort tidshorisont og som er inden for rækkevidde. Håbet skal derved knyttes til en situation eller et sted, som man gerne vil hen til, men som virker realistisk at opnå. Derved hjælper det ikke at høre solskinshistorier om andre, der er meget længere fremme end dem selv.
  • Fagprofessionelle spiller en central rolle ift. at skabe håb for målgrupperne. Det er i den forbindelse væsentligt, at de fagprofessionelle tager de udsattes situation alvorligt og anerkender den.
  • Relationer er vigtige for håbet. Håbet skabes eksempelvis når der er nære relationer, der støtter op i situationen og som eksempelvis kan agere rollemodel, fordi vedkommende måske har oplevet noget lignende. Relationer, der har behov for den udsatte, kan også være med til at holde håbet oppe.
  • At føle svigt er dét, der oftest får de udsatte til at miste håbet. Følelsen af svigt opstår, når den udsatte rækker ud og hverken oplever at blive hørt eller hjulpet. Særligt de fagprofessionelle og de nære relationer kan fremkalde følelsen af svigt.
Se alle rapporter →