En national talentenhed, et digitalt talentunivers, indsamling af viden og internationalt samarbejde er nogle af initiativerne i regeringens nye talentindsats, som skal være med til at udvikle og udfordre de dygtigste elever.

Som led i Regeringens arbejde med at udvikle en national talentindsats har Oxford Research undersøgt, hvordan landets grundskoler og gymnasier arbejder med talent udvikling og talentprogrammer indenfor de naturvidenskabelige fag i grundskolen og på gymnasiale uddannelser. På baggrund af Oxford Researchs arbejde præsenterede undervisningsminister Merete Riissager i begyndelsen af februar derfor en ny talentindsats, der skal sikre, at alle elever, uanset hvor de bor i Danmark, får opdaget og udviklet deres talent. Med indsatsen følger 65 millioner kroner fra 2019 og fire år frem.

”Talentindsatsen i dag er ofte tilfældig og baseret på nogle få ildsjæle på de enkelte institutioner. Det må aldrig være tilfældigheder, der afgør, om man kan udfolde sit talent. Alle børn og unge med et særligt talent fortjener at blive mødt af en målrettet, strategisk talentindsats, som giver dem blod på tanden til at dyrke deres talent. Med indsatsen skal vi skabe en kultur, hvor det er lige så ’sejt’ at være dygtig til et fag som til fodbold,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Med regeringens nye talentindsats vil man sikre en systematisk og koordineret tilgang til at identificere og stimulere de allerdygtigste elever. Der skal derfor oprettes en ny national talentenhed, som skal understøtte en ensartet talentindsats, så det ikke bliver forhold, som hvor i landet man bor, eller om man tilfældigvis har en lærer, der har et særligt engagement inden for talentarbejde, der bliver afgørende for indsatsen. Talentenheden skal som en del af sit arbejde bidrage til regionale og lokale aktiviteter samt konkrete tiltag på skoler, hvor enheden for eksempel skal hjælpe med strategi og handlingsplaner om talentudvikling.

Den nationale talentenhed skal også sørge for, at der udvikles et digitalt talentunivers, som skal støtte undervisere, lærere og ledere i deres daglige arbejde med de talentfulde elever. En omfattende indsamling af viden og erfaringer – også uden for Danmarks grænser – skal derudover danne vidensgrundlag for at bygge talentindsatserne op på tværs af uddannelsesområderne.

Indsatsen kommer, efter at den seneste PISA-undersøgelse viste, at Danmark har færre elever med topniveau i naturfag og læsning sammenlignet med de øvrige OECD-lande. Det selv om Danmark ligger signifikant over det samlede OECD-gennemsnit i både naturfag, læsning og matematik.
Oxford Research’s analyse peger blandt andet på, at:

  • En udtalt talentkultur er særlig vigtig i en dansk skolemæssig kontekst, da vi ikke i samme grad som andre lande har kutyme for at dyrke de dygtigste elever
  • Der mangler et samlet overblik over og mere erfaringsudveksling mellem talentprogrammerne/initiativerne
  • Der bør ske en systematisering af talentindsatsen og sikres en bedre organisatorisk forankring på den enkelte skole, så indsatsen forankres i organisationen og ikke bliver personafhængig og baseret på dedikerede lærere.

Læs Oxford Research’s færdige rapport her