Metoder til styrket selvkontrol hos børn og unge

Oxford Research har for Det Kriminalpræventive Råd udarbejdet en systematisk kortlægning af metoder, der ser ud til at virke ift. at styrke selvkontrol hos børn og unge. Netop lav selvkontrol er blandt de mest veldokumenterede individuelle risikofaktorer, når det gælder børn og unges risiko for at havne i kriminalitet.

I forskningsoversigten beskrives og vurderes en lang række indsatser målrettet børn, unge og/eller deres forældre eller lærere, som på forskellig vis kan styrke selvkontrol hos børn og unge i alderen 7-17 år.

Helt overordnet er budskabet positivt: der er dokumentation for, at selvkontrol kan trænes.