Oxford Research har i perioden juli 2013 - november 2013 gennemført en bruger- og interessentundersøgelse for Kulturstyrelsen

Formålet med brugerundersøgelsen har været at give Kulturstyrelsen et indblik i brugernes vurdering af styrelsen og dens arbejde. Undersøgelsen afdækker:

– Brugernes relation til Kulturstyrelsen
– Brugernes vurdering af Kulturstyrelsens virke og service
– Brugernes samlede tilfredshed med Kulturstyrelsen