I byer verden over er der fokus på innovationsdistrikters effekt for virksomheder og organisationer. Barcelona, Boston og Stockholm er alle eksempler på byer, hvor udviklingen af specialiserede erhvervsområder med fokus på innovation har bidraget til at øge vækst, videndeling og kreativitet i et givent område og bidraget til at tiltrække små og store virksomheder. Oxford Research og SPARK har udarbejdet en rapport om potentialerne i innovationsdistrikt Sydhavnen ved Københavns Havn.   

Potentiale for udvikling af Sydhavn som innovationsdistrikt

Rapporten konkluderer, at der er potentiale for udvikling af Sydhavn som innovationsdistrikt. Området rummer mange innovative virksomheder med klare snitflader til den forskning og uddannelse, der sker på AAU og en lyst og et uforløst potentiale til at samarbejde mere på tværs. Mindre virksomheder efterspørger mulighed for at kunne lokalisere sig i fleksible kontormiljøer med ligesindede, og nogle af de større virksomheder efterspørger nærhed til innovative iværksættermiljøer, som de kan trække på. Med den kommende metro, og den umiddelbare nærhed til vand og grønne områder, indeholder bydelen nogle åbenbare aktiver, men mødesteder, attraktive byrum, byliv og bedre intern tilgængelighed i området efterlyses som afgørende for at øge områdets tiltrækningskraft.

Vores ambition er, at vi over de kommende år skal udvikle Sydhavn til et af Københavns mest attraktive erhvervsområder. Et område som vil blive kendt for videndeling, innovationskraft og samarbejde. Det kræver, at vi på tværs af virksomheder, grundejere, universitet, vidensinstitutioner og kommune spiller sammen om at løfte området