Oxford Research har foretaget en evaluering af Headspace i Billund. Headspace Billund tilbyder – som de andre headspacecentre – rådgivning til unge mellem 12-25 år. Dette er kerneopgaven. Det sker på de unges præmisser og handler i høj grad om at den unge i Headspace har “nogen at tale med”. Der foregår i høj grad ung-til-ung kontakt i forbindelse med netværksaktiviteterne i centret.