For Nordic Council of Ministers har Oxford Research undersøgt nordens styrker ift. fremtidig grøn transport.

Oxford Research har gennemført en undersøgelse af de nordiske landes styrkepositioner inden for grøn og klimavenlig transition af transportsektoren. Formålet med kortlægningen og analysen har været at skitsere og evaluere områder, hvor der er potentiale for nordisk samarbejde, der styrker Nordens komparative konkurrencefordele inden for grøn transport.

Se alle rapporter →