Optimering af forsknings-infrastrukturen

Vi gennemfører forstudier og cost benefit-analyser af investeringer i infrastrukturen og tilvejebringer det strategiske vidensgrundlag for at udvikle forskningsinfrastrukturen, for eksempel med hensyn til dataadgang.

Vi inspirerer og hjælper vores kunder med at analysere og forstå betydningen af digitalisering af forskningen, og hvordan myndigheder, forskningsprogrammer og forskningsinstitutioner i samarbejde kan skabe forudsætninger for fremtidens forskning og indfri potentialerne ved øget digitalisering af forskningsdata.

Relevante rapporter