Oxford Research har gennemført en analyse af fremtidens behov for forskningsbiblioteksbetjening.

Analysen indgik som et væsentligt element i arbejdsgruppens (bestående af medlemmer fra Kulturministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, universiteterne og Det Kgl. Bibliotek) grundlag for at udarbejde sine vurderinger og anbefalinger vedr. den fremtidige organisering af forskningsbiblioteksområdet.

 

Analysen er baseret på kvalitative interviews med målgrupperne for forskningsbibliotekerne, som er hhv. universitetsledelserne (dekaner og rektorer), forskere (ph.d.er og erfarne forskere fordelt på videnskabelige hovedområder) og studerende (både på bachelor- og kandidatniveau). Den viser, at der især i fremtiden er behov for adgang til de nødvendige elektroniske forskningsartikler og forskningsdata; øget vejledning og undervisning i informationssøgningskompetencer, kildekritik og referencehåndtering; øget støtte til og vejledning i data management; adgang til fysiske rum og faciliteter, der understøtter et projekt- og gruppeorienteret studieliv.

Se alle rapporter →