Oxford Research har i samarbejde med VIVE belyst erfaringerne med den helhedsorienterede indsats i Gladsaxe Kommune fra 2016-2019.

Indsatsen er en del af Gladsaxe Kommunes fokus på en tidlig forebyggende og systematisk indsats over for udsatte familier. Formålet med indsatsen er at sætte tidligt ind med en helhedsorienteret indsats over for forældre og børns problemstillinger for at skabe stabilitet i familiens samlede liv, bringe forældrene tættere på arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet og give børnene i familien et fundament for at kunne skabe et godt liv.

Rapporten undersøger, hvordan indsatsen er blevet modtaget af de inkluderede familier og medarbejderne. Rapporten kommer også omkring, hvordan udviklingen har været i de familier, der har modtaget indsatsen, og hvilke elementer i indsatsen der har haft en betydning for den opnåede udvikling. Endelig belyser rapporten de økonomiske konsekvenser af indsatsen på kort sigt og de mulige konsekvenser på længere sigt.

Overordnet set viser undersøgelsen, at udsatte familier i Gladsaxe Kommune har fået bedre trivsel og har fået en tro på en bedre fremtid. Kommunens helhedsorienterede tilgang har skabt en mere sammenhængende og gennemskuelig indsats for de udsatte familier, samtidig med at forældrene er kommet tættere på beskæftigelse.

Se alle rapporter →