Oxford Research har for Erhvervsstyrelsen udarbejdet en analyse af digitale virksomheders muligheder og barrierer.

Analysens formål har været at udarbejde en barriereanalyse, der præsenterer barrierer og muligheder for digitale virksomheder samt beskriver, hvorvidt disse barrierer og muligheder er anderledes for de digitale vækstvirksomheder end det øvrige erhvervsliv.

Samtidig belyser analysen de digitale virksomheders udviklingsforløb i henholdsvis markedsmodnings-, vækst- og skaleringsfasen og bidrager med anbefalinger til, hvordan de identificerede barrierer for digitale virksomheder kan adresseres.

Analysen viser blandt andet, at de barrierer, de digitale virksomheder oplever, ikke adskiller sig væsentligt fra de barrierer, som vækstvirksomheder i andre brancher oplever. Dog har de enkelte barrierer blandt de digitale virksomheder i analysen på nogle områder en række digitale ”twists”, hvilket vil sige, at de digitale virksomheder på nogle områder møder dem på andre tider eller på andre måder end virksomheder i andre vækstbrancher.

Se alle rapporter →