For Region Syddanmark har Oxford Research kortlagt krydsfeltet mellem droneteknologi og offshore-sektoren.

Droner og automatiserede undervandsfartøjer vinder indpas i offshore-sektoren, hvor robotterne løser komplicerede overvågnings- og vedligeholdsopgaver. Både robot- og droneteknologi samt offshore er markeder og udviklingsmiljøer kendetegnet af stor international konkurrence, men udgør også et stort potentiale for danske virksomheder.

Formålet med analysen var at undersøge, hvordan den danske offshore-sektor kan drage fordele af danske droneaktører og relaterede teknologileverandører, dels at se på, hvilke markedspotentialer offshore-sektoren indeholder for den danske dronesektor. I analysen identificerer vi styrker og svagheder i det danske økosystem mellem de to sektorer og på den baggrund giver rapporten anbefalinger til, hvordan Region Syddanmark kan arbejde for at udvikle potentialerne, samt hvilke konkrete tiltag der vil kunne stimulere markedet.

Helt konkret handler det om at styrke dialogen og samarbejdet mellem økosystemerne, udvikling af testfaciliteter, testsamarbejder, kompetenceudvikling og øget internationalisering.

Se alle rapporter →