Design af rammer for videnoverførsel og erhvervslivets adgang til at deltage i forskning og udvikling

Vi hjælper vores kunder med at kortlægge de udfordringer, virksomhederne støder på i adgangen til forskningsbaseret viden og deltagelsen i forsknings- og innovationsprogrammer.

Vi rådgiver bl.a. på baggrund af international best practice og evidens om, hvorledes programmer og indsatser kan designes for at understøtte omsætningen af forskningsviden til kommercielle produkter.

Relevante rapporter